Restauracja Kameralna w Pszczynie – Gwarancja dobrego smaku

Polityka strony

Polityka prywatności serwisu www.restauracjakameralna.pl

1. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Operatorem Serwisu www.restauracjakameralna.pl jest Hotel Piaskowy S.C. Adam Zawisza, Marek Zawisza, ul. Fabryczna 12, 43-100
Tychy, NIP: 646-265-58-27
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach koocowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez Home.pl (operator
hostingu prowadzi swoją stronę pod adresem www.home.pl. Operatorem jest home.pl S.A., Plac Rodła 9, 70-419
Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335.
d. Poprzez skrypty statystyk Google Analytics
3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeostwa, prowadzonej przez Operatora
Serwisu zgodniez przepisami o ochronie danych osobowych.
4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych
jest Operator Serwisu.
2. INFORMACJE W FORMULARZACH.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisad ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowid zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez Operatora
Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania
zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do
niektórych funkcji serwisu.
6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania
procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
7. Dane podane w formularzach mogą byd przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności
dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen
internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sied Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub
też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego
rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koocowym
oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest
operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumied, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,
w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent
cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu koocowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonad zmiany ustawieo
w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąd na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych
Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą byd również przez
współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznad zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane
w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą byd wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sied Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych
do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachowad informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub
czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sied reklamową Google użytkownik może przeglądad
i edytowad informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. LOGI SERWERA.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane
wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług
hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegad:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu
nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mied obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych
z prawem żądao w zakresie wynikającym z żądania.
4. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator Serwisu zawarł pisemną umowę powierzenia przetwarzania
danych, uregulowaną w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, z dostawcą usług hostingowych *wpisad swojego
operatora, np. blink.pl i zalecamy zawarcie takiej umowy z operatorem]

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywad plików cookies, może zmienid ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi
plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeostwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnid,
a w skrajnych przypadkach może uniemożliwid korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie
z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry